Formalności w banku

Jeżeli spłacasz kredyt hipoteczny indeksowany w walucie obcej (najczęściej CHF, USD, EUR), Twój bank ma obowiązek udostępnić Ci możliwość spłaty tego kredytu bezpośrednio w walucie obcej. Wynika to z punktu 5.2.4. Rekomendacji SII KNF:

5.2.4. Na wniosek klienta bank powinien dokonać zmiany sposobu spłaty kredytu indeksowanego do waluty w taki sposób, aby spłata następowała w walucie indeksacyjnej. Zmiana sposobu spłaty powinna dotyczyć wszystkich rat od daty zmiany umowy. Bank nie może ograniczać w umowie kredytu możliwości pozyskania przez klienta waluty przeznaczonej na spłatę kredytu do zakresu usług oferowanych przez bank."

Każdy bank ma inne procedury związane z udostępnieniem klientom takiej możliwości. W każdym przypadku konieczne jest złożenie przez kredytobiorców wniosku o zmianę sposobu spłaty kredytu. Terminy rozpatrzenia takich wniosków wahają się od jednego do czterech tygodni. W przypadku większości umów kredytowych konieczne będzie sporządzenie aneksu do umowy i podpisanie go przez kredytobiorców. Zazwyczaj wiąże się to z jednorazową opłatą.

Banki różnią się między sobą również w kwestii obsługi spłat w walucie. Część z nich umożliwia zarówno wpłaty w kasie, jak i przyjmowanie przelewów, niektóre natomiast oferują tylko możliwość przyjmowania przelewów.

Poniżej znajdują się odnośniki do opisów procedur stosowanych przez poszczególne banki, które uzyskaliśmy od doradców w oddziałach:

Przydatne linki

  • internetowykantor.pl
    Pierwszy w Polsce kantor wymiany walut przez Internet. Kupno i sprzedaż walut po najniższych kursach niezależnie od wymienianej kwoty.