Co muszę zrobić aby spłacać walutą kredyt w PKO BP?

zapytano Jun 24 '10 at 14:06

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

edytowano Jul 05 '10 at 11:42


PKO BP umożliwia spłatę kredytów indeksowanych w walucie poprzez:

  • Wpłatę środków w walucie indeksacyjnej w gotówce w oddziałach
  • Przelew środków w walucie indeksacyjnej na konto techniczne kredytu (opłaty za przyjęcie przelewów są opisane tutaj)

Jeżeli w umowie kredytowej jest zapis, że rachunek do spłaty kredytu można zmienić bez aneksu do umowy, wystarczy udać się do oddziału i poprosić o zmianę waluty rachunku do spłaty w formie tzw porozumienia (tak nazwał to doradca). Nie ma wtedy żadnych opłat i zmiana ta realizowana jest natychmiastowo.

Jeżeli w umowie nie ma takiego zapisu, konieczne jest:

  • złożenie wniosku o zmianę sposobu spłaty kredytu
  • podpisanie aneks do umowy kredytu i uiszczenie opłaty za aneks

Złożenie wniosku:

Wzór wniosku można ściągnąć tutaj. UWAGA: po wypełnieniu wniosku proszę go nie podpisywać. Zazwyczaj wymagane jest złożenie podpisu przez kredytobiorców w obecności doradców. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest również podpisanie wniosku w obecności doradcy przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców w swojej obecności.

Podpisanie aneksu:

Przetworzenie wniosku i sporządzenie aneksu powinno trwać około 14 dni. Po otrzymaniu aneksu do umowy doradca kontaktuje się z kredytobiorcą i umawia się na spotkanie w celu jego podpisania. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. PKO BP pobiera za zmianę sposobu spłaty 150zł. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Spłata kredytu:

Bank otwiera kredytobiorcy konto walutowe, z którego pobiera raty. Opłaty dla konta zależą od pakietu, jaki posiada klient. Wpłaty rat powinny być dokonywane na to konto.

Powyższe informacje uzyskaliśmy od doradcy w oddziale PKO BP. Prosimy o komentarze i odpowiedzi na to pytanie, aby dostarczyć osobom, które zastanawiają się nad podpisaniem aneksu jak najbardziej dokładnych informacji.

odpowiedziano Jul 05 '10 at 11:42

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Twoja odpowiedź
Możesz odpowiedzieć anonimowo i później się zalogować
przełącz podgląd