Co muszę zrobić, abym mógł spłacać walutą kredyt w Getin-Noble Banku?

zapytano Jun 25 '10 at 16:27

michalczekalski's gravatar image

michalczekalski
1123

edytowano Jul 05 '10 at 11:54

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124


Getin-Noble Bank umożliwia spłatę kredytów indeksowanych w walucie poprzez:

  • Wpłatę środków w walucie indeksacyjnej w gotówce w wyznaczonych placówkach (lista placówek)
  • Przelew środków w walucie indeksacyjnej na konto wskazane w aktualnym harmonogramie spłat

    Aby zmienić sposób spłaty kredytu należy:
  • złożyć wniosek o zmianę sposobu spłaty kredytu
  • podpisać aneks do umowy kredytu i uiścić opłatę za aneks

Złożenie wniosku:

Wzór wniosku można ściągnąć tutaj. UWAGA: po wypełnieniu wniosku proszę go nie podpisywać. Zazwyczaj wymagane jest złożenie podpisu przez kredytobiorców w obecności doradców. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest również podpisanie wniosku w obecności doradcy przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców w swojej obecności.

Podpisanie aneksu:

Przetworzenie wniosku i sporządzenie aneksu powinno trwać około 30 dni. Po otrzymaniu aneksu do umowy doradca kontaktuje się z kredytobiorcą i umawia się na spotkanie w celu jego podpisania. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Jeżeli wpłynie on do banku do 20-tego dnia danego miesiąca spłata w walucie jest możliwa od dnia wpływu, jeżeli wpłynie do banku po 20-tym – od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynie aneks. Getin-Noble Bank posiada najwyższą na rynku opłatę za aneks do umowy zmiany sposobu spłaty kredytu. Opłata pobierana przy podpisaniu aneksu to równowartość 0,8% kwoty kredytu pozostałej do spłaty. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Spłata kredytu:

Bank zmienia konto do spłaty kredytu na konto w walucie indeksacyjnej. Wpłaty powinny być dokonywane na to konto. Spłata kredytu w kasie banku jest bezpłatna. Jeżeli pracownik banku będzie musiał wydać resztę – zostanie ona wydana w PLN w przeliczeniu po kursie średnim NBP. Istnieje również możliwość przyjęcia nadpłaty zaokrąglającej „w górę”.

Lista oddziałów, w których można wpłacać gotówkę na spłatę kredytów znajduje się tutaj:

W przypadku spłaty przelewem – jest on przyjęty przez bank bezpłatnie. W przypadku kupna CHF przez internetowykantor.pl, jeżeli wymiana zostanie zrealizowana do 15.30 – przelew wpłynie na konto kredytu tego samego dnia, jeżeli zostanie zrealizowana później – dnia kolejnego. W przypadku kupna USD i EUR w internetowykantor.pl (będzie istniała taka możliwość od lipca) przelew wpłynie na konto kredytu w drugi dzień po wymianie, jeżeli zostanie ona zrealizowana do 13.30, w trzeci dzień – jeżeli zostanie zrealizowana po 13.30.

odpowiedziano Jul 05 '10 at 11:54

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Twoja odpowiedź
Możesz odpowiedzieć anonimowo i później się zalogować
przełącz podgląd