Co muszę zrobić, aby spłacać walutą kredyt w Raiffeisen Bank?

zapytano Jun 25 '10 at 16:39

michalczekalski's gravatar image

michalczekalski
1123

edytowano Jul 05 '10 at 11:48

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124


Raiffeisen Bank umożliwia spłatę kredytów indeksowanych w walucie poprzez:

  • Wpłatę środków w walucie indeksacyjnej w gotówce w oddziałach, w których prowadzona jest obsługa gotówkowa danej waluty
  • Przelew środków w walucie indeksacyjnej na konto techniczne kredytu (opłaty za przyjęcie przelewów są opisane tutaj)

Aby zmienić sposób spłaty kredytu należy:

  • złożyć wniosek o zmianę sposobu spłaty kredytu
  • podpisać aneks do umowy kredytu i uiścić opłatę za aneks

Złożenie wniosku:

Wniosek wypełnia doradca. Należy umówić się z nim na spotkanie, podczas którego podpisywany jest wniosek. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest również podpisanie wniosku w obecności doradcy przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców w swojej obecności.

Podpisanie aneksu:

Przetworzenie wniosku i sporządzenie aneksu powinno trwać około 7 dni. Po otrzymaniu aneksu do umowy doradca kontaktuje się z kredytobiorcą i umawia się na spotkanie w celu jego podpisania. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Raiffeisen Bank za aneks do umowy zmiany sposobu spłaty kredytu pobiera 200zł. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Powyższe informacje uzyskaliśmy od doradcy w oddziale Kredyt Banku. Prosimy o komentarze i odpowiedzi na to pytanie, aby dostarczyć osobom, które zastanawiają się nad podpisaniem aneksu jak najbardziej dokładnych informacji.

odpowiedziano Jul 05 '10 at 11:49

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Twoja odpowiedź
Możesz odpowiedzieć anonimowo i później się zalogować
przełącz podgląd