Co muszę zrobić aby spłacać walutą kredyt w Pekao?

zapytano Jun 25 '10 at 16:37

michalczekalski's gravatar image

michalczekalski
1123

edytowano Jul 05 '10 at 11:40

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124


Bank Pekao umożliwia spłatę kredytów indeksowanych w walucie poprzez:

  • Wpłatę gotówki na konto walutowe i przelanie środków na konto kredytu
  • Przelew środków w walucie indeksacyjnej bezpośrednio na konto techniczne kredytu (opłaty za przyjęcie przelewów są opisane tutaj)

Aby zmienić sposób spłaty kredytu należy:

  • złożyć wniosek o zmianę sposobu spłaty kredytu
  • podpisać aneks do umowy kredytu i uiścić opłatę za aneks

Złożenie wniosku:

Wzór wniosku można ściągnąć tutaj. UWAGA: po wypełnieniu wniosku proszę go nie podpisywać. Zazwyczaj wymagane jest złożenie podpisu przez kredytobiorców w obecności doradców. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest również podpisanie wniosku w obecności doradcy przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców w swojej obecności.

Podpisanie aneksu:

Jeżeli nie ma żadnych problemów ze spłatą kredytu, zmiana waluty spłaty powinna zostać wprowadzona przez doradcę natychmiast. Po otrzymaniu aneksu do umowy doradca kontaktuje się z kredytobiorcą i umawia się na spotkanie w celu jego podpisania. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Pekao pobiera za to opłatę na najniższym poziomie na rynku - 50zł. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Spłata kredytu:

Bank otwiera konto techniczne w walucie indeksacyjnej do spłaty kredytu. Wpłaty powinny być dokonywane na to konto. Wpłaty na nie mogą być dokonywane tylko przelewem. Jeżeli chcemy wpłacać gotówkę, można otworzyć w Pekao konto walutowe, które w większości przypadków kosztuje około 5zł i wpłacać gotówkę na to konto, następnie przelewać te środki na konto kredytu.

Powyższe informacje uzyskaliśmy na infolinii Pekao. Prosimy o komentarze i odpowiedzi na to pytanie, aby dostarczyć osobom, które zastanawiają się nad podpisaniem aneksu jak najbardziej dokładnych informacji.

odpowiedziano Jul 05 '10 at 11:40

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Twoja odpowiedź
Możesz odpowiedzieć anonimowo i później się zalogować
przełącz podgląd