Co muszę zrobić, aby spłacać walutą kredyt w Santander Banku?

zapytano Jun 25 '10 at 16:39

michalczekalski's gravatar image

michalczekalski
1123

edytowano Jul 05 '10 at 11:46

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124


Santander Bank umożliwia spłatę kredytów indeksowanych w walucie poprzez przelew środków w walucie indeksacyjnej na konto techniczne kredytu (opłaty za przyjęcie przelewów są opisane tutaj)

Aby zmienić sposób spłaty kredytu należy:

  • złożyć wniosek o zmianę sposobu spłaty kredytu
  • podpisać aneks do umowy kredytu i uiścić opłatę za aneks

Złożenie wniosku:

Wzór wniosku można ściągnąć tutaj. W przypadku Santander Bank do tego wniosku należy dopisać formułę wyrażającą zgodę na pobranie opłaty 500zł za aneks do umowy kredytowej. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest podpisanie wniosku przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców. Wniosek należy dosłać do banku

Podpisanie aneksu:

Wniosek rozpatrywany jest około 30 dni. Aneks dosyłany jest pocztą na adres korespondencyjny. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Santander pobiera za zmianę sposobu spłaty 500zł. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Spłata kredytu:

Bank otwiera konto techniczne w walucie indeksacyjnej do spłaty kredytu. Wpłaty powinny być dokonywane na to konto.

Powyższe informacje uzyskaliśmy od konsultanta na infolinii Santander Bank. Prosimy o komentarze i odpowiedzi na to pytanie, aby dostarczyć osobom, które zastanawiają się nad podpisaniem aneksu jak najbardziej dokładnych informacji.

odpowiedziano Jul 05 '10 at 11:46

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Twoja odpowiedź
Możesz odpowiedzieć anonimowo i później się zalogować
przełącz podgląd