Co muszę zrobić, aby spłacać w walucie kredyt zaciągnięty w Eurobanku?

zapytano Jun 25 '10 at 16:26

michalczekalski's gravatar image

michalczekalski
1123

edytowano Jul 05 '10 at 11:20

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124


Eurobank umożliwia spłatę kredytów indeksowanych w walucie tylko przez przelew środków w walucie indeksacyjnej na konto techniczne kredytu prowadzone w banku ING (opłaty za przyjęcie przelewów są opisane tutaj). W praktyce zmiana sposobu spłaty w Eurobanku nie jest opłacalna. Bank ten ma najniższy spread na CHF na rynku (sprawdź tutaj), więc można bardzo mało zaoszczędzić. Dodatkowo Eurobank wymaga, by dokonywać przelewów na rachunek kredytowy w opcji OUR, która jest bardzo droga.

Poniżej znajdują się wymagania Eurobanku:

 • Zmiana sposobu spłaty jest możliwa po podpisaniu przez strony aneksu do umowy kredytu. Aneks jest płatny zgodnie z TOiP

 • Aneks określa sposób spłaty:

 • spłata będzie następowała w walucie indeksacyjnej kredytu tj. franku szwajcarskim

 • zmiana sposobu spłaty dotyczy kapitału oraz odsetek zwykłych, które są wyrażone w CHF oraz wszystkich elementów kredytu, które zostały skredytowane tj. powiększają kwotę kapitału kredytu.

 • sposób spłaty pozostałych składników raty wyrażonych bezpośrednio w PLN tj. odsetek karnych, składek ubezpieczeniowych niekredytowanych, opłat refinansujących niekredytowanych oraz innych opłat wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji nie ulega zmianie odbywa się za pośrednictwem rachunku bieżącego,

 • zmiana sposobu spłaty dotyczy wszystkich rat od daty podpisania aneksu,

 • spłata odsetek oraz kapitału będzie następowała wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelewem),

 • Nr rachunku do spłaty 87 1050 0086 1000 0023 2624 7885

 • w tytule przelewu Kredytobiorca jest zobowiązany podać:

 • nr umowy kredytu,

 • miesiąc za jaki jest płacona rata.

 • przelew jest realizowany z klauzulą kosztową OUR (wszystkie koszty związane z realizacją przelewu zagranicznego w tym koszty: (prowizja + zryczałtowana opłata), banków pośredniczących i banku Beneficjenta ponoszone są przez Zleceniodawcę.

 • wpływ środków na rachunek nostro powinien następować na co najmniej 2 dni robocze przed dniem spłaty wskazanym harmonogramie spłat.

 • terminy spłaty składek ubezpieczeniowych oraz opłat refinansujących nie ulegają zmianie.

Wzór wniosku można ściągnąć tutaj. UWAGA: po wypełnieniu wniosku proszę go nie podpisywać. Zazwyczaj wymagane jest złożenie podpisu przez kredytobiorców w obecności doradców. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest również podpisanie wniosku w obecności doradcy przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców w swojej obecności.

Podpisanie aneksu:

Przetworzenie wniosku i sporządzenie aneksu powinno trwać około 30 dni. Po otrzymaniu aneksu do umowy doradca kontaktuje się z kredytobiorcą i umawia się na spotkanie w celu jego podpisania. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Eurobank pobiera opłatę w wysokości 200zł. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Powyższe informacje uzyskaliśmy od doradcy w oddziale Eurobanku. Prosimy o komentarze i odpowiedzi na to pytanie, aby dostarczyć osobom, które zastanawiają się nad podpisaniem aneksu jak najbardziej dokładnych informacji.

odpowiedziano Jul 05 '10 at 11:22

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Twoja odpowiedź
Możesz odpowiedzieć anonimowo i później się zalogować
przełącz podgląd