Historia korekt[powrót]
Kliknij, by ukryć/pokazać korekty 1
Korekta nr. 1

Jun 25 '10 at 16:10

michalczekalski's gravatar image

michalczekalski
1123

Jak podpisać aneks w Fortis Banku?

tak i tak i inaczej, tu opiszemy jak

Kliknij, by ukryć/pokazać korekty 2
Korekta nr. 2

Jul 02 '10 at 14:12

michalczekalski's gravatar image

michalczekalski
1123

Jak podpisać aneks w Fortis Banku?

tak Fortis Bank umożliwia spłatę kredytów indeksowanych w walucie poprzez:

  • Wpłatę środków w walucie indeksacyjnej w gotówce w oddziałach
  • Przelew środków w walucie indeksacyjnej na konto techniczne kredytu (opłaty za przyjęcie przelewów są opisane tutaj)

Aby zmienić sposób spłaty kredytu należy:

  • złożyć wniosek o zmianę sposobu spłaty kredytu
  • w niektórych przypadkach konieczne jest podpisanie aneksu do umowy

W umowie kredytowej należy sprawdzić, czy jest w niej numer rachunku rachunku do spłaty kredytu. Jeśli tak, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy i tak jej zmiana. Jeżeli nie ma w umowie rachunku możliwa jest bezpłatna zmiana sposobu spłaty w oddziale u doradcy. Wprowadzenie takiej zmiany trwa około 10 dni.

Złożenie wniosku:

Wzór wniosku można ściągnąć tutaj. UWAGA: po wypełnieniu wniosku proszę go nie podpisywać. Zazwyczaj wymagane jest złożenie podpisu przez kredytobiorców w obecności doradców. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest również podpisanie wniosku w obecności doradcy przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców w swojej obecności.

Podpisanie aneksu:

Jeżeli okazuje się, że konieczne jest sporządzenie aneksu, bank potrzebuje na to od 7 do 30 dni. Po otrzymaniu aneksu do umowy doradca kontaktuje się z kredytobiorcą i inaczej, tu opiszemy jakumawia się na spotkanie w celu jego podpisania. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Fortis Bank pobiera za sporządzenie aneksu 300zł. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Spłata kredytu:

Bank otwiera konto techniczne w walucie indeksacyjnej do spłaty kredytu. Wpłaty powinny być dokonywane na to konto.

Powyższe informacje uzyskaliśmy od doradcy w oddziale Fortis Banku. Prosimy o komentarze i odpowiedzi na to pytanie, aby dostarczyć osobom, które zastanawiają się nad podpisaniem aneksu jak najbardziej dokładnych informacji.

Kliknij, by ukryć/pokazać korekty 3
Korekta nr. 3

Jul 05 '10 at 11:27

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Jak podpisać aneks w Fortis Banku?

Co muszę zrobić aby walutą spłacać kredyt w Fortis Bank umożliwia spłatę kredytów indeksowanych w walucie poprzez:

  • Wpłatę środków w walucie indeksacyjnej w gotówce w oddziałach
  • Przelew środków w walucie indeksacyjnej na konto techniczne kredytu (opłaty za przyjęcie przelewów są opisane tutaj)

Aby zmienić sposób spłaty kredytu należy:

  • złożyć wniosek o zmianę sposobu spłaty kredytu
  • w niektórych przypadkach konieczne jest podpisanie aneksu do umowy

W umowie kredytowej należy sprawdzić, czy jest w niej numer rachunku rachunku do spłaty kredytu. Jeśli tak, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy i jej zmiana. Jeżeli nie ma w umowie rachunku możliwa jest bezpłatna zmiana sposobu spłaty w oddziale u doradcy. Wprowadzenie takiej zmiany trwa około 10 dni.

Złożenie wniosku:

Wzór wniosku można ściągnąć tutaj. UWAGA: po wypełnieniu wniosku proszę go nie podpisywać. Zazwyczaj wymagane jest złożenie podpisu przez kredytobiorców w obecności doradców. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest również podpisanie wniosku w obecności doradcy przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców w swojej obecności.

Podpisanie aneksu:

Jeżeli okazuje się, że konieczne jest sporządzenie aneksu, bank potrzebuje na to od 7 do 30 dni. Po otrzymaniu aneksu do umowy doradca kontaktuje się z kredytobiorcą i umawia się na spotkanie w celu jego podpisania. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Fortis Bank pobiera za sporządzenie aneksu 300zł. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Spłata kredytu:

Bank otwiera konto techniczne w walucie indeksacyjnej do spłaty kredytu. Wpłaty powinny być dokonywane na to konto.

Powyższe informacje uzyskaliśmy od doradcy w oddziale Fortis Banku. Prosimy o komentarze i odpowiedzi na to pytanie, aby dostarczyć osobom, które zastanawiają się nad podpisaniem aneksu jak najbardziej dokładnych informacji.Banku?