Historia korekt[powrót]
Kliknij, by ukryć/pokazać korekty 1
Korekta nr. 1

Jun 24 '10 at 14:01

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Procedura podpisu aneksu w Millennium

Procedura podpisu aneksu

Kliknij, by ukryć/pokazać korekty 2
Korekta nr. 2

Jun 24 '10 at 14:47

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Procedura podpisu aneksu W jaki sposób podpisać aneks w Millennium Millennium?

Procedura podpisu aneksuCo trzeba zrobić, żeby mieć możliwość spłaty kredytu zaciągniętego w Millennium bezpośrednio w walucie?

Kliknij, by ukryć/pokazać korekty 3
Korekta nr. 3

Jun 25 '10 at 16:46

michalczekalski's gravatar image

michalczekalski
1123

W jaki sposób Jak podpisać aneks w Millennium?

Co trzeba zrobić, żeby mieć możliwość spłaty kredytu zaciągniętego w Millennium bezpośrednio w walucie?

Kliknij, by ukryć/pokazać korekty 4
Korekta nr. 4

Jul 01 '10 at 17:42

michalczekalski's gravatar image

michalczekalski
1123

Jak podpisać aneks w Millennium?

Co trzeba zrobić, żeby mieć możliwość Millennium umożliwia spłatę kredytów indeksowanych w walucie poprzez:

  • Wpłatę środków w walucie indeksacyjnej w gotówce w oddziałach
  • Przelew środków w walucie indeksacyjnej na konto techniczne kredytu (opłaty za przyjęcie przelewów są opisane tutaj)

Aby zmienić sposób spłaty kredytu zaciągniętego w należy:

  • złożyć wniosek o zmianę sposobu spłaty kredytu
  • podpisać aneks do umowy kredytu i uiścić opłatę za aneks

Złożenie wniosku:

Wzór wniosku można ściągnąć tutaj. UWAGA: po wypełnieniu wniosku proszę go nie podpisywać. Wymagane jest złożenie podpisu przez kredytobiorców w obecności doradców. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest również podpisanie wniosku w obecności doradcy przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców w swojej obecności.

Podpisanie aneksu:

Przetworzenie wniosku i sporządzenie aneksu powinno trwać około 30 dni. Po otrzymaniu aneksu do umowy doradca kontaktuje się z kredytobiorcą i umawia się na spotkanie w celu jego podpisania. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Millennium bezpośrednio w walucie?pobiera za zmianę sposobu spłaty 500zł. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Spłata kredytu:

Bank otwiera konto walutowe, z którego pobiera co miesiąc kwotę raty. Opłata za konto jest uzależniona od pakietu, który posiada klient. Wpłaty powinny być dokonywane na to konto.

Powyższe informacje uzyskaliśmy od doradcy w oddziale Millennium Banku. Prosimy o komentarze i odpowiedzi na to pytanie, aby dostarczyć osobom, które zastanawiają się nad podpisaniem aneksu jak najbardziej dokładnych informacji.

Kliknij, by ukryć/pokazać korekty 5
Korekta nr. 5

Jul 05 '10 at 11:44

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Jak podpisać aneks w Millennium?

Millennium umożliwia spłatę kredytów indeksowanych Co muszę zrobić, aby spłacać walutą kredyt w walucie poprzez:

  • Wpłatę środków w walucie indeksacyjnej w gotówce w oddziałach
  • Przelew środków w walucie indeksacyjnej na konto techniczne kredytu (opłaty za przyjęcie przelewów są opisane tutaj)

Aby zmienić sposób spłaty kredytu należy:

  • złożyć wniosek o zmianę sposobu spłaty kredytu
  • podpisać aneks do umowy kredytu i uiścić opłatę za aneks

Złożenie wniosku:

Wzór wniosku można ściągnąć tutaj. UWAGA: po wypełnieniu wniosku proszę go nie podpisywać. Wymagane jest złożenie podpisu przez kredytobiorców w obecności doradców. Jeżeli kredyt został zaciągnięty na więcej osób, w niektórych przypadkach wymagane jest również podpisanie wniosku w obecności doradcy przez każdego kredytobiorcę. Zalecamy kontakt z własnym doradcą w celu sprawdzenia, czy doradca wymaga podpisania wniosku przez wszystkich kredytobiorców w swojej obecności.

Podpisanie aneksu:

Przetworzenie wniosku i sporządzenie aneksu powinno trwać około 30 dni. Po otrzymaniu aneksu do umowy doradca kontaktuje się z kredytobiorcą i umawia się na spotkanie w celu jego podpisania. Aneks musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Millennium pobiera za zmianę sposobu spłaty 500zł. Zestawienie kosztów we wszystkich bankach znajduje się tutaj.

Nie daj się przestraszyć:

Ponowna zmiana umowy nie jest możliwa – doradcy poinformują o tym przy podpisywaniu aneksu. Nie będzie to miało wpływu na ponoszone koszty. Kredytobiorca będzie otrzymywał informacje o wysokości raty w walucie indeksacyjnej, jednak może nadal wpłacać PLN i bank będzie je przeliczał po tym samym kursie, po jakim przelicza raty obecnie podając kwotę do spłaty w złotówkach.

Spłata kredytu:

Bank otwiera konto walutowe, z którego pobiera co miesiąc kwotę raty. Opłata za konto jest uzależniona od pakietu, który posiada klient. Wpłaty powinny być dokonywane na to konto.

Powyższe informacje uzyskaliśmy od doradcy w oddziale Millennium Banku. Prosimy o komentarze i odpowiedzi na to pytanie, aby dostarczyć osobom, które zastanawiają się nad podpisaniem aneksu jak najbardziej dokładnych informacji.Millennium?

Kliknij, by ukryć/pokazać korekty 6
Korekta nr. 6

Jul 05 '10 at 11:44

lukaszolek's gravatar image

lukaszolek
16124

Jak podpisać aneks w Millennium?

Co muszę zrobić, aby spłacać walutą kredyt w Millennium?